Când nu întrebăm pe Domnul

Citeam în această dimineață din Iosua 9, un pasaj care ne învață multe lucruri importante pentru trăirea după voia lui Dumnezeu. În context, împărați se adună și plănuiesc să facă război împotriva poporului lui Dumnezeu, versetul 1 …Hetiţii, Amoriţii, Cananiţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii, s’au unit împreună într’o înţelegere ca… Continue reading…

Metoda Misiunii

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile… Isus Cristos nu a zis “Duceți-vă și mântuiți suflete” (mântuirea de suflete este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu), dar a zis “Duceți-vă … faceți ucenici din toate neamurile …” Totuși, nu poți face ucenici dacă nu ești tu însuți ucenic mai întâi. Atunci… Continue reading…

Devoțional. Cheia lucrării misionare (2)

“El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi” Cheia lucrării misionare este mesajul ispășirii lui Isus Cristos – jertfa Lui pentru noi care a satisfăcut complet mânia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la oricare alt aspect al lucrării lui… Continue reading…

Devoțional. Cheia lucrării misionare (1)

Isus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le- a zis:  “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.  Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…” Cheia lucrării misionare este autoritatea lui Isus Cristos, și nu nevoia celor pierduți. Suntem tentați să îL vedem pe Domnul… Continue reading…

Isus a avut milă de ei…

“Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s’a făcut milă de ei, pentrucă erau ca nişte oi cari n’aveau păstor; şi a început să- i înveţe multe lucruri” Marcu 6:34 Când Domnul Isus ajunge pe țărmul Betsaidei, el părăsește Marea Galileii însă pășește într-o mare… Continue reading…

Dragostea protejează…

Citind devoționalul din această zi, am dat peste un pasaj care mi-a plăcut enorm de mult. El face referirire la versetul din Geneza 3:21: “Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele, şi i-a îmbrăcat cu ele“ Această propoziție simplă ne sugerează trei (3) lucruri importante:… Continue reading…

Devoțional

La timpul devoțional de dimineață am citit Psalmii 103 și 104 care au fost exact ceea ce eu aveam nevoie în această zi: 103:8   Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate.103:11 Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît este de mare bunătatea… Continue reading…