Când nu întrebăm pe Domnul

Citeam în această dimineață din Iosua 9, un pasaj care ne învață multe lucruri importante pentru trăirea după voia lui Dumnezeu. În context, împărați se adună și plănuiesc să facă război împotriva poporului lui Dumnezeu, versetul 1 …Hetiţii, Amoriţii, Cananiţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii, s’au unit împreună într’o înţelegere ca… Continue reading…